Gốm bát tràng là sp VN vô cùng bắt mắt và chất lượng.

Giá 100.000 ₫
Unit Sam